Warning: Illegal string offset 'Pricing' in /customers/a/2/f/ametysten.no/httpd.www/wp-content/plugins/pure-framework/includes/shortcodes/shortcodes.php on line 898 Warning: Illegal string offset 'Priser på behandling' in /customers/a/2/f/ametysten.no/httpd.www/wp-content/plugins/pure-framework/includes/shortcodes/shortcodes.php on line 898 Sound Medicine Concert & 5 mini workshops – Ametysten

Enter your keyword

Sound Medicine Concert & 5 mini workshops

Ametysten

Stedet for vekst i sentrum

Sound Medicine Concert & 5 mini workshops

Sound Medicine Concert & 5 mini workshops

Når:
9. oktober 2018@18:30-20:30
2018-10-09T18:30:00+02:00
2018-10-09T20:30:00+02:00
Pris:
150,- - 500,- pr event
Sound Medicine Concert & 5 mini workshops

Velkommen til Lydhealing konsert og 5 mini-workshops rundt temaet lyd, selvoppdagelse og healing av kropp og sinn.

***English version further down** – workshops are in english

Bookinglink
Ønsker du å gå på flere workshops, bilettpakkene:

Tirsdag 9. oktober
kl 18. 30 – Sound Healing Concert
Velkommen til en reise i lyd og vibrasjon, som tar deg inn i avslappning, selvhealing og selvoppdagelse.
Velkommen til «bare» å flyte i lydens landskap, eller til å dykke dypere inn i ditt eget indre landskap.

Investering: 250,- / 150,- dersom du er med på workshopene.
(om økonomien er et utfordring, så gi oss en lyd, så finner vi gjeren en løsning likevel..)

Fredag 12. oktober
kl 18.30 – Intuitive Singing
Ingen ord, ingen tekst, ingen grenser!
Velkommen inn i den mystiske sfæren av musikk!
La oss komme sammen og synge som en stemme, og gjennom denne stemmen knytte oss sammen som en sjel.
Når vi kommer sammen som ren lyd, kan vi øke bevisstheten både på induviduelt og kollektivt nivå.

Sang er det første instrumentet vi kjenner, det er den enkleste måten å uttrykke en hvilken som helst følelse som vi føler i øyeblikket. Vi skaper en atmosfære som bryter barrierene for å være sjenert. Vi begynner med grunnleggende lange toner og beveger oss rolig over i en rytme, vi vil etterhvert gå gjennom en serie øvelser, melodier og rå lyder får å synge kreativt.

Pris enkeltkveld 500,- pakkepris på flere workshops

Lørdag 13. oktober
10.00 – Nada yoga
Nada yoga er yoga av lyd og vibrasjon, Vi vil lære grunnleggende Dhrupad Sang, en av de eldste formene for sang som er bevart av lærere i India. Vi vil også prøve å få kontakt med vår naturlige sangstemme fra brystet og fra magen, og også lære Indiske lyder brukt til sang.

Pris enkeltkveld 500,- pakkepris på flere workshops

14.30 – Ancestor Memories
En 3 timers session dedikert til å skape kontakt med månekroppen vår, og å jobbe gjennom lag av minner for healing og avdekking.
Vi vil gjøre tradisjonelle øvelser, lyd og ritualer fra sjamanistiske kulturer i det østlige Himalaya og å forstå essensen av sjamanistisk intensjon.

Pris enkeltkveld 500,- pakkepris på flere workshops

Søndag 14. oktober
10.00 – Learn healing with Tibetan Bowls
I denne 3 timers workshopen vil du lære hvordan å bruke Tibetanske syngeboller for selvhealing og for å dele denne magiske ressonansen med andre.

Vi vil lære hvordan ved hjelp av bollene å:
Skape ulike lyder
Rense området
Skanne for blokkeringer
Gi renselse
Lade energikroppen
Bruke intuisjon

Syngeboller vil finnes på stedet, men hvis du har syngebolle(r) selv, så ta den med.

Pris enkeltkveld 500,- pakkepris på flere workshops

14.30 – Reconnection with self
En workshop basert på lyd, pust og sansing, og sammensmeltingen av de tre til et instrument på veien til selvoppdagelse.
I det øyeblikket vi har en opplevelse, er sinnet vårt programmert til å forstå, rasjonalisere, bedømme det vi opplever og putte det inn i rammer. Vårt arbeid i denne sessionen blir å forstå disse mønstrene gjennom å observere sinnets natur, slik at vi kan bli mer følsom og åpne overfor oss selv.

Intense, rå og barnslige lyder vil bli brukt som triggere i kombinasjon med myk og dyp pust, og tilbakeholding av pusten. Inspirert av teknikker fra Sufiene i Marokko, Inuitene i Alaska og ulike nomadiske kulturer, vil workshopen inneholde øvelser tilpasset gruppen for å stimulere prosessen av av-læring og å gjenopprette kontakt.

Sound Healing concert 250,- / 150,- hvis du deltar på workshops)
Enkel workshop: 500,- nok,
2 workshops 450,- nok pr event
3 workshops 400,- nok pr event – concert 100,-
4 workshops 350,- nok pr event – concert 100,-
5 workshops 1500,- nok (300,- pr event) – concert 100,-

Link til bilett-pakker:
https://secure.acuityscheduling.com/catalog.php?owner=12220143

Du kan også betale med Vipps. Velg Betal til og 120126 (Ametysten, Bergen), sett inn beløp for ønsket antall workshops. Skriv i kommentarfeltet på betalingen hvilke workshops du ønsker å delta på, eller send oss en separat melding på Facebook eller mail.

****English version***

Welcome to Sound Healing Concert and 5 mini-workshops focused on sound, selfdiscovery and healing of body and mind.

Tuesday 9. October
kl 18. 30 – Sound Healing Concert
Welcome to a journey of sound and vibration, that will transport you into a state of deep relaxation, self healing and self discovery.

We welcome you to both “just” floating around in the landscape of sound, or to dive deeper into your own inner landscape

Investment : 250,- Nok/ 150,- if you are participating in the workshops
(if finances are an issue, connect to us , and we’ll see if there can’t be a solution anyway..)

Friday 12. October
6.30 pm – Intuitiv Singing
No words, no lyrics, no boundaries! Welcome to the mystical realm of music! Let’s get together to sing as one voice and through it, connect as one spirit. By coming together as pure sound, we can raise consciousness at an individual and collective level.

Singing is the first instrument known to man, being the simplest and easiest way to express any kind of emotion that we feel in the moment. We will create an atmosphere that breaks
the barrier of shyness. Beginning with basic long sustained notes to slowly tune into rhythm, we will subsequently go through a series of exercises, melodies and raw sounds to sing creatively.
Single event 500,- nok, packageprice on more than one event

Saturday 13. October
10.00 – Nada yoga
Nada yoga is yoga of sound and vibration, We will learn the basics of Dhrupad Singing, one of the oldest forms of singing still preserved by some teachers in India. We will also try to get in touch with our natural singing voice from the chest and the belly and also learn Indian Syallables used for singing.
Single event 500,- nok, packageprice on more than one event

14.30 – Ancestor Memories
A 3 hour session dedicated to connect us with our moon body, and work through layers of memory for healing and revealing. We will be doing traditional exercises, sounds and ritual from shamanic cultures of the eastern Himalayas and understand the essence of shamanic intention
Single event 500,- nok, packageprice on more than one event

Sunday 14. October
10.00 – Learn healing with Tibetan Bowls
In a 3 hour workshop learn how to use Tibetan Bowls for self healing and to share this magical resonance with others.

We will learn with the Bowl
How to produce various sounds;
Clearing the space;
Scanning for blockages;
Giving a cleanse;
Recharging the energy body;
Using our intuition;

Bowls will be provided, if you have a bowl please bring it.
Single event 500,- nok, packageprice on more than one even

14.30 – Reconnection with self
A class based on sound, breath, sensation and the amalgamation of the three as an instrument towards the path of self-discovery. As soon as we have an experience, our mind is conditioned to understand it, rationalize it, judge it and put it in a box. Our work in this session would be to understand these patterns by observing the nature of the mind so that one can become more open and sensitive towards oneself.

Rigorous, raw and childlike sounds will be used as triggers in combination with soft and heavy breathing as well as holding of the breath. Inspired by techniques from the Sufis of Morocco, Inuit’s of Alaska and nomadic cultures, the workshop will involve exercises created in and for the moment as a group to stimulate a process of de-conditioning and re-connecting.
Single event 500,- nok, packageprice on more than one even

Sound Healing concert 250,- / 150,- if you do workshops)
Single workshop are 500,- nok,
2 workshops 450,- nok each
3 workshops 400,- nok each – concert 100,-
4 workshops 350,- nok each – concert 100,-
5 workshops 1500,- nok (300,- each) – concert 100,-

Link til bilett-pakker:
https://secure.acuityscheduling.com/catalog.php?owner=12220143

You can also pay by Vipps, use Pay to/Betal til 120126 (Ametysten, Bergen) and set the amount for your prefered packeage. Please write as a note which workshops you would like to attend, or send us a separate message on Facebook or mail.