Warning: Illegal string offset 'Pricing' in /customers/a/2/f/ametysten.no/httpd.www/wp-content/plugins/pure-framework/includes/shortcodes/shortcodes.php on line 898 Warning: Illegal string offset 'Priser på behandling' in /customers/a/2/f/ametysten.no/httpd.www/wp-content/plugins/pure-framework/includes/shortcodes/shortcodes.php on line 898 Tantraweek – Cuddleparty – kveldsworkshop – Ametysten

Enter your keyword

Tantraweek – Cuddleparty – kveldsworkshop

Ametysten

Stedet for vekst i sentrum

Tantraweek – Cuddleparty – kveldsworkshop

Tantraweek – Cuddleparty – kveldsworkshop

Når:
18. april 2018@18:30-22:00
2018-04-18T18:30:00+02:00
2018-04-18T22:00:00+02:00
Pris:
350,-
Tantraweek - Cuddleparty - kveldsworkshop

Cuddle Party ~Puja style~
– En Uskyldig Nærhets fest – 
(english version further down)

~ Hvor hjerter møtes for å smelte ~

Nærhet er en nødvendighet

Vi næres

Vi vokser

Vi utvikler oss

Vi blir mer intelligent

Hjernen vår oversvømmes av deilig oxytocin og serotonin når vi opplever god, nærende berøring,
vi slapper av, åpner oss opp.., vår opplevelse av verden rundt oss åpner seg

Vi møter oss selv i berøring, vi møter oss selv  i møtet med en annen


Dette er et nydelig event hvor du får oppleve deg selv i uskyldsren nærhet.
Kvelden er satt opp rundt «cuddling»- nærhet og kos-, bevisst berøring og deling, med en ikke-seksuell intensjon.
Et hellig rom av samtykke hvor mennesker møtes for å slappe av inn i sin eget indre vesen
Det er delvis strukturert, og delvis et åpent rom å leke i.

I denne kvelden vil du lære og motta:


– Alt om Consent (Samtykke) – Ditt Ja, Nei og Vet Ikke vil bli respektert.
– En full opplevelse av Nærhet & Kjærlighet, fullt påkledd.
– Uskyldsren Intimitet
– Å være leken
– Å være ekte
– Intime kommunikasjons måter
– Å gå forbi dine egne mønstre
– Slappe av og utvide deg selv
– Klarhet & Trygghet

Kvelden er bygget opp rundt 3 spesielle Tantriske strukturer hvor du skaper kontakt med hjerte, kropp og sjel
Og massevis av «cuddling and spooning»!
Aldri undervurder kraften i å ligge i skje (spooning)

Et Cuddle Party.. hvorfor?
Som de uskyldige sjeler vi er, ønsker vi ingenting mer enn å føle oss velkommen, å oppleve kontakt, og å uttrykke oss og leve fullt ut. Intimiteten som kommer fra dette stedet, fordyper kontaktene din med livet, med deg selv og med andre. Den gir oss en følelse av fullkommenhet.

Alle ønsker å bli berørt mer og å føle oss mer i kontakt i livene våre. 
I kropp, hjerte og sjel  
Det er da vi trives, vokser, lever..
Hele vi slapper av, næres, kan føle oss møtt i dypet.
Det er det som regenererer oss, balanserer hormonene og nervesystemet, fyller hjertene våre, berører oss i sjelen, og nærer kroppen
Å tørre å bli fullt ut intim, med og i øyeblikket, å ta imot øyeblikket som er her nå 
I all sårbarhet, sannhet og trygghet. 
Og, i all nytelse og glede.

Det er svært enkelt
Mennesker er skapt for hverandre
Nå kommer vi sammen i et felt av kjærlig kontakt.

Hvordan foregår kvelden?
– Vi starter med en introduksjon
– Vi setter et klart felt av enighet og grenser 
– Vi praktiserer Consent (samtykke)t: gi-motta og ta-tillate
– Vi går inn i noen nydelige strukturer hvor vi skaper dyp kontakt med oss selv og andre 
– «Cuddle Space» åpner
– Du kan kose, klemme, slappe av, fortsette i strukturene fra forrige trinn, øve deg på å be om det du ønsker og trenger, dine ja og dine nei, ligge i skje, leke, danse, være ekte, kose mer…
– Vi avslutter sammen

Enkelt, gøy, nærende, utvidende.
Kom med din(e) kjære eller alene

Hvis dette traff deg og gledet deg, kom på denne kvelden, har du lyst å gå «all in» og lære mer på alle nivå, bli med på alle tre event eller bare i helgen i tillegg.

Som Tantrisk Sjamanistisk Prestinne, er Puja ekspert på trygge, hellige rom for Nærhet og Kjærlighet, hun elsker å lede mennesker inn i og på reise i disse feltene.

Velkommen til denne kvelden av nærende berøring, god nærhet og sunne grenser

Kvelden foregår på engelsk, kursleder er den internasjonale tantralæreren Puja Love/Sandra Piil

Tid: Onsdag 18. april kl 18.30-22.00

Biletter:
Cuddleparty – 350,-

Cuddleparty & Embodiment kveld – 650,-

Tantra week generelt:
Embodiment + Cuddleparty +Love to Love weekend workshop: 3600,- /early bird 3200,-

Trykk på linkene for direkte billetter, eller ta kontakt med renate@ametysten.no for manuell booking eller spørsmål.

 

English version:

Cuddle Party ~Puja style~
– An Innocent Intimacy Party


~ Where the heart meets to melt ~

We thrive on connection

We grow

We open to love

We become more intelligent

Our brain becomes flodded with lovely oxytocin and seretonin when we experience good and nourishing touch,
we become relaxed, open.., our perception of the world opens

We meet ourselves in touch, we meet ourselves in the meeting with another

This is a beautiful event where you get to experience yourself in the innocence of Intimacy.
This evening is being set up around cuddling, conscious touch and sharing, with a non-sexual intention.
A sacred place of consent where people meet to relax into their core being.
It is a partially structured, and partially an open space.


In this Party you will learn and get:


– All about Consent – Your Yes, No and Maybe will be honored.
– A full experience of Affection & Love, while being dressed.
– Innocent Intimacy
– Being playful
– Being real
– Intimate communication skills
– Going past your patterns
– Relaxing and Expanding
– Clarity & Confidence


It will be situated around 3 special Tantric structures where you connect with the heart, the body and spirit.
And a lot of cuddling and spooning!
Never under estimate the power of spooning!

A Cuddle Party.. why?
The innocent soul we are wants nothing more than to be welcomed, to feel connected, to be expressed and fully lived. The intimacy coming from that place, deepening your connection to life, yourself and others will give you the fulfillment we all yearn for. 

We all want to be touched more and feel connected more in our lives.
Body, heart, soul. 
It’s what we thrive on..
Our whole system relaxes, is being nourished, can feel deeply met.
It is what regenerates us. Balances hormones, fills our hearts, touches our souls, nourishes our body.
Daring to become fully intimate in the moment, receiving the moment. 
In all vulnerability, truth and safety. 
And in all pleasure.


It’s very simple.
People are made for each other.
Now we come together in a field of loving connection.

How is this evening set up?
– We start with introducing
– We set a clear agreement field and boundaries
– We practice Consent: giving-receiving and taking-allowing
– We will go into a few beautiful structures where we connect on a deep level with ourselves and others
– The Cuddle Space opens
– You can cuddle, relax, continue doing the structures, practice asking for what you want: your yes and your no, spoon, be playful, dance, be real, cuddle some more.
– Closing together

Simple, fun, nourishing, expanding.
You can come with your beloved one(s) or by yourself


If you got excited about this event, come and join us this evening. If you want to go deep on all levels, join us all three events this week, or come to the weekend workshop with Puja too.


As a Tantric Shamanic Priestess, Puja is expert on safe divine spaces of Intimacy and loves guiding you in this delicious field.

Welcome to this evening of nourishing touch, of good intimacy and healthy borders
Welcome to nourishment, connection and love

Thw workshop is in english, lead by the international tantrateacher Puja Love/Sandra Piil

Time:Wednesday 18. april kl 18.30-22.00
Price:
Cuddleparty: 350,-
Cuddlepraty & Embodiment evening: 650,-
Tantraweek:
Embodiment + Cuddleparty +Love to Love weekend workshop: 3600,- /early bird 3200,-

Press the lines for direct link to tickets, or contact renate@ametysten.no for signing up or questions