Dans

Heartdance

HeartDance is practicing free dance and guided movement as a way to reconnect – naturally and joyfully with our bodies and hearts. As we explore and move with the sensations and rhythms in our body, we open it, strenghten and develop its´ creativity and flexibility. We get...

Biodanza

Velkommen til et nytt semester med Biodanza - livets dans! Semesteret er på grunnleggende nivå og består av åpne klasser hvor alle kan delta, samt noen ganger hvor man må ha kjennskap til Biodanza på forhånd. TORSDAG 07. februar 14. februar 21. februar 07. mars - lukket...

Class Filter

Filter class by days: