Yoga, meditasjon, dans

Kundaliniyoga for 2020

Yogasett og meditasjoner på dette kurset er tilpasset årets numerologi. I 2020 er det viktig å fortsette å rense vårt ubevisste sinn, samt balansere vårt neutrale sinn og hjerte. Kundaliniyoga som lært av Yogi Bhajan balanserer den mentale, emosjonelle og fysiske kroppen, og er en teknologi som...

Heartdance

HeartDance is practicing free dance and guided movement as a way to reconnect – naturally and joyfully with our bodies and hearts. As we explore and move with the sensations and rhythms in our body, we open it, strenghten and develop its´ creativity and flexibility. We get...

Class Filter

Filter class by days: