Kropp, sinn og livet vi lever, er uløselig knyttet sammen, og påvirker alt ved oss og våre liv, kontinuerlig. Helhetlig behandling søker å ta hele dette bildet med i betraktningen, og se på hele menneske når man vurderer helse og livssituasjon.
Maten vi spiser, og at vi spiser, påvirker fordeling av blod i organene våre, det påvirker blodets kjemi, vår hormonelle tilstand, energiproduksjon og -spalting m.m. Hva og når vi spiser, og ikke minst hvorfor, spiller også inn. Alle disse forandringene i vår indre kjemi, energitilgang og blodgjennomstrømning, påvirker hjernen vår, og er med å sende en masse signaler som både står for vårt humør, og vår oppfatning av virkeligheten rundt oss, i tillegg til at det gir næring og skaper helse, i det minste om maten er noenlunde sunn.
At vi beveger oss, og hvordan vi beveger oss, sender tilsvarende like mange signaler til hjernen som påvirker alt fra opplevelse til biokjemi og indre helse. I tillegg til å bygge muskler og gi oss bedre kondisjon og økt blodgjennomstrømning. Om vi bare sitter stille, påvirker også det hjernen og persepsjonen enormt. Hele kroppen vår er med i å danne vår oppfattelse av, og vår samhandling med verden. Når vi ikke bruker kroppen vår, eller bruker den svært statisk, vil hjernen få et helt annet bilde av både oss selv og verden rundt, gjennom den begrensete tilgangen på informasjon fra indre sanseceller som regulerer kroppens indre kjemi og signaler.
Våre følelser og psykiske tilstand er et utrykk for kroppens indre kjemi og tilstand, men er også kontinuerlig med å skape og påvirke denne tilstanden. Våre mønstre og tidligere erfaring sitter som mønstre både i kropp og sinn, og sender kontinuerlige signaler til hjernen om fare eller ikke fare, spenninger og avslappethet, som er med å påvirke hvordan hjernen tolker enhver situasjon vi er i, og hvordan vi opplever det å leve i verden.
Våre relasjoner og samspillet med verden er en annen faktor. Disse gir oss en kontinuerlig tilbakemelding om aksept eller ikke-aksept, om tilhørighet, mestring og mening, eller mangel på slikt. Enten det er snakk om situasjoner på jobb/skole, i familie, i forhold, vennskap eller nærmiljø, eller det er snakk om vår relasjon til verden som sådan.
I tillegg til alt dette, kommer det faktum at vi er vesener av både bevissthet og biologi. Vi er så veldig mye mer enn bare vår kropp, og det livet vi har levd så langt. Vårt potensiale som menneske, er så og si ubegrenset, samtidig som vi lever i og gjennom en kropp preget av biologi, gener og forfedre og fysiske lover, som er det som gir oss vår opplevelse her.
Alle disse delene av oss samspiller kontinuerlig og gir oss vår opplevelse av verden og oss selv, vår fysiske og psykiske helse, og vår utfoldelse, eller mangel på sådan.
Dette kontinuerlige samspillet gjør det også mulig å “angripe” en situasjon fra ulike vinkler, utifra ståstedet til den som søker hjelp.
Noen av oss er mer komfortable med fysiske behandlinger, trening eller å balansere helse gjennom kost, for andre har dette gjerne vært et felt fullt av traumer, mislykkete forsøk eller lav selvtillit, og terskelen blir da høy, og faren for dumme sirkler er veldig tilstedeværende. Da er det veldig greit å gå inn en annen “dør”, feks å jobbe med fokus, følelser, løse opp i tidligere opplevelser ol.
For andre kan det å skulle gå inn på følelser eller tankemønstre virke truende, og dermed bli en høy terskel, men da kan gjerne tilgangen gjennom den fysiske kroppen, eller behandlinger som jobber med den underliggende flyten i “organismen” oss, som akupunktur, soneterapi og healing, være løsningen.
For noen som har hatt det fysiske som et ok spor, trening mat ol, kan dette fokuset ha overskygget andre sider som trengs å taes tak i. Man gjør alt “rett”, men likevel blir man trett, uopplagt, opplever smerter eller fysisk og psykisk uro. Da trengs det gjerne gjøres noe for å balansere helheten av mennesket bedre.
Uansett hvilket felt man jobber inn i fra, vil det påvirke helheten.
På Ametysten har vi terapeuter som er dyktig på alle disse nivåene av menneske. Noen jobber mer via kroppen, andre via sinnet, eller energetisk, og igjen andre jobber mer i et sjelelig perspektiv. Sammen kan vi tilby noe til hele menneske, og hjelpe deg akkurat der du er.
 
Velkommen til oss 🙂