I dag vil jeg drøse litt rundt målsetting, fokus og tankekraft.

Intensjon skaper basisen for hvor fokuset vårt går
Fokuset skaper retningen for tanker og handlinger
Våre verdier, holdninger og følelser er vår basale motivasjon, det som gir kraft til våre handlinger

Det meste av  verdiene og følelsene våre er ubevisste.

Derfor opplever vi også ofte at vi tenker en ting, planlegger noe bra, men ikke får til å handlet på det, eller handler stikk motsatt.
Den underbevisste motivasjonen som skal gi kraft til handlingen, er ikke på lag med det hodet eller det bevisste har bestemt seg for, og da vil ikke planene bli noe av!

Verden innehar en uendelighet av muligheter, til enhver tid. Dersom vi evner å ha et åpent, lyttende, sansende, søkende sinn, vil man kunne oppdage og benytte seg av disse mulighetene. Meditasjon er noe som kan hjelpe oss her, det gir oss tilgang på dette nivået av åpenhet, fordi det går forbi vår vanetenking som gjenskaper verden i samme versjon om igjen og om igjen.

Koblingene i hjernen skapes, forsterkes og brytes ned kontinuerlig, alt etter hva som brukes eller ikke brukes. Det blir som stier i naturen som gror igjen om ingen bruker de, og som blir dype og brede med mye bruk.
Det betyr grunnleggende sett at man kan forandre hele sin persepsjon og virkelighets oppfattelse, når som helst, men det krever litt bevisst insats.
Det er slike endringer som skjer, når vi starter en ny vane. Vi lager etterhvert nye koblinger som blir vår nye virkelighet. Dette er en av grunnene til at de gamle tradisjonene vektla disiplin og gjentagelse; gjøre den samme øvelsen om og om igjen, hver dag til samme tid, og dermed skaper du nye mønstre og koblinger.

Når det gjelder meditative praksisser (meditasjon, yoga, qi gong ol), får man både tilgang på “nullpunkt” bevisstheten, som gjør mulig å se ting i et åpent, blankt perspektiv, og det gir en kontinuerlig trening av sinn og evt kropp, som bygger gode koblinger og forsterker disse over tid.

“Energy flows, where attention goes” – så der fokuset vårt, tankene og handlingene våre går, er der vi skaper våre liv.

Så, tilbake til den blå elefanten i overskriften. Det er umulig å ikke tenke på den blå elefanten, når den ble nevnt.
Så, når du styrer livet ditt etter forbud, det du ikke vil ha, det du ikke liker, styrer du beste fall i motvind, og i verste fall i stikk motsatt vei.

Sett fokuset på det du vil ha, ikke det du ikke vil ha.

Når du setter fokus på det du ønsker, retter du oppmerksomhet og energi mot dette. Du bringer det frem i dagsbevisstheten, slik at det dermed blir lettere å gjenkjenne muligheter eller å huske å prioritere det du ønsker.
Sett fokus, stak kursen, lytt til deg selv og verden, og ta handling når muligheten byr seg. Ta handling, både i form av å åpne for nye perspektiv, nye muligheter, men også ta handling i å si nei til det du ikke ønsker, til det som ikke kjennes rett. Hvis du fortsetter å gi energien, tiden og oppmerksomheten din til det du ikke lenger ønsker i livet ditt, blir det vanskelig å skape forandring. Forandringer krever litt innsats, fokus og handling, og er det noe du ikke vil ha i livet ditt, så bruk i alle fall ikke fokuset ditt til å tenke på det 😀