Som mennesker består vi av bevissthet, kropp og sinn. Noen vil gjerne bruke andre ord, og for andre kan noen av disse ordene ha samme betydning, og det er helt greit. Ord er bare ord. Et forsøk på å beskrive. Men, det jeg vil snakke om i dette innlegget er vår grunnleggende natur og hvordan livet utspiller seg.
Vi har en kropp, eller er en kropp. Den mest fysiske, kompakte utgaven av oss selv. Og, i denne kroppen finnes en hel rekke selvregulerende systemer og instinkter som både får oss til å fungere, gir oss vår opplevelse av verden og vår mulighet til å oppleve. Til å oppleve livet, vår fysiske eksistens og oss selv.
I tillegg til kroppen har vi en bevissthet. Vi er selvbevisste individer. Bevisst om vår egen eksistens. Vi er ikke bare en reaktiv masse av instinkter, men vi er også i stand til å reflektere, kontemplere og trekke konklusjoner.
I dansen mellom vår fysiske eksistens, med alle dens opplevelser, og vår bevissthet utspiller livet seg.
Vår bevissthet, som også kan kalles oppmerksomhet, sjel, sinn eller ånd, er i sin mest grunnleggende natur uendelig og ubegrenset. Den kan rettes innover i de minste detaljer og favne utover i de mest abstrakte begrep. Den kan i dag- (eller natt-) drømming, meditasjon eller åndereiser, reise til andre steder og tider eller hvile hos mennesker som ikke er her i vår fysiske nærhet. Det finnes ingen grenser for hvor vi i vår bevissthet kan dra. Vi kan også rette bevisstheten innover, i kroppen og følelsene, og gjennom det bli bevisst på alt som foregår der. På hvordan livet skapes gjennom impulser, lyster og innstinkter.
Disse innebygde impulsene i vår fysiske form, og alle andre fysiske former, kalles shakti. Materiens kraft og intelligens. Her finner du arvestoffer, familieminner, kroppens egne instinkter og det som er blitt sannheter i din kropp og form gjennom din unike reise her i livet.
For de fleste av oss, oppvokst i den vestlige kultur, lever vi livet relativt mentalt og reaktivt. Vi bruker riktignok vår fornuft og selvbevissthet til å ta valg, men de færreste av oss har noen trening i eller opplevelse av sinnet i sin grunnatur, eller dypet av de prosessene som skjer i oss.
På mange måter er jo det greit. Det er jo ikke alt man trenger å gå rundt å være bevisst på hele tiden, men samtidig gjør det livet og oss selv, mindre. Både vi og livet er så uendelig mye større enn det.
Når vi tenker oss at det er mulig for oss mennesker, både å oppleve vår totale ubegrensete natur og enhet med alt liv, og å være fullt tilstede i livet helt inn på innsiden av det fysiske, der livet utfolder seg fra gjennom kropp og skapelse, ja da blir den reaktive, vestlige livsopplevelse noe smal.
Hele dette spekteret av menneskelig opplevelse er tilgjengelig for oss. Hver og en av oss. Kontinuerlig. Det foregår i oss og rundt oss, det er bare å rette fokuset dit så er opplevelsen helt tilgjengelig.
Sinnet vårt, eller bevisstheten (shiva) farges av og tar midlertidig form av det den rettes mot. Det det som gir oss vår opplevelse. Så uansett hva oppmerksomheten vår fanges av eller rettes mot, er det som vil fylle vår bevissthet og gi oss vår opplevelse. Men, på et hvilket som helst tidspunkt er det et uttall av andre mulige opplevelser tilgjengelig også. Alt etter hva vi identifiserer vår bevissthet med.
Kreftene som ligger i materien (shakti) er instinktive og vil søke å opprettholde liv og form. Dersom vi ikke har noe bevissthet på hva som ligger der, vil det styre veldig mye av våre handlinger og reaksjoner fra et ubevisst nivå. Deler av disse kreftene er skapt av tidligere erfaringer og deler er innebygde i selv biologien. Når disse styrer fra et ubevisst nivå blir vi reaktive. Vi reagerer på innstinkt utifra tidligere erfaring eller utifra biologi. I noen tilfeller kan jo det være svært nyttig og produktivt, for eksempel at vi går etter mat når kroppen er sulten og trenger næring eller at et minne om å brenne seg på en ovn holder oss unna å ta på varm overflater. Det holder oss trygg og i live. Men, når minnene som ligger der er feks minner om avvisning, og dette holder oss unna å søke nærhet, er det mindre gunstig. Alle mennesker har et innebygget behov for å oppleve trygghet, nærhet og tilhørighet. Det er noe av det som får oss til å føle oss levende, vel og lar oss vokse. Så når tidligere avvisning hindrer oss fra dette, avskjærer det oss fra å oppleve noe av det som gir oss størst glede og levendhet.
Tilsvarende når følelser og begreper som synd, skyld og skam har lært oss å koble av store deler av oss selv, så vil vi unngå, og gjerne fordømme, situasjoner som vekker dette i oss, og slik blir livet uendelig mye mindre og fattigere.
Ved å la bevisstheten finne veien inn i kroppen, inn i psykens irrganger, inn i instinktene kan vi frigjøre minner og blokkeringer som ligger der, frigjøre instinktive krefter som gir oss lidenskap, drivkraft og glede, og leve liv som er mer hele, frigjorte og levende.
Dette er tantra. Dette er sammensmeltingen av shiva og shakti, bevissthet og form. Den fulle opplevelse av det fysiske liv, av skapelse og bevegelse gjennom form, og den fulle levendegjøring av kroppen og deg med alle dine ressurser gjennom å la bevisstheten flyte fullt igjennom kropp og sinn.
Vakker, gledelig LIVSDANS til deg <3