Hva er hensikten med slike ting som chi gong, yoga og meditasjon?  Hva er poenget med disse pustemønstrene? Mantraer eller visualiseringer?
For den vanlige vestlige hjerne virker jo det hele ganske tåpelig. Og, med forklaringer i litt poetiske former, oppstått i en annen tid og kultur, blir det hele gjerne enda fjernere og ender opp som religion og overtro. Men, egentlig er det vitenskap. Forståelser av kropp og sinn, og menneskets natur. Og, teknikker som frigjør og tilgjengeliggjør ressurser i kropp og sinn.
Pusten er et bindeledd mellom det bevisste og det ubevisste i oss. Den foregår ubevisst, hele tiden, uten at vi trenger å tenke på den, samtidig kan den uten problem styres av vårt bevisste sinn (innenfor grensene av hva kroppens behov tillater). Når vi lar bevisstheten vår smelte sammen med pusten, kan vi få kontakt med det som foregår i kropp og sinn på et dypere plan. Og, når vi bevisst regulerer pusten til en roligere eller hurtigere frekvens, dypere eller mer overfladiske pust, påvirker vi nervesystemet i kroppen til å roe ned eller gire opp. Enda videre kan trening av pusten gi oss større kontroll over egne emosjoner og mer distanse til våre instinktive (gut) reaksjoner gjennom disiplineringen av å regulere kroppens egne prosesser, noe som gjør det mulig å se mer klart i stressete, pressete eller emosjonelle situasjoner.
Meditasjon gir deg kontakt med det større sinnet eller storheten av bevisstheten bak de dagsbevisste tankene og det som surrer rundt i den lille bevisste sfære (ca 10 % av sinnets kapasitet). Det gir deg tilgang på mer av sinnets ressurser gjennom evnen til å selv regulere perspektiv og horisont. Og, det demper identifiseringen med hverdagstress og andre menneskers reaksjoner, gjennom at det gir deg kontakt med en større versjon av virkeligheten enn våre små livsdramaer av reaksjoner og stress.
Yoga, tai chi, chi gong, kum nye og andre treninger for kropp og sinn har flere ulike funksjoner. Selve stillingene i seg selv åpner kroppen og styrker muskulaturen. Spesielt kjerne og holdningsmuskulatur, som blant annet er avgjørende for å hindre belastningsskader fra mye stillesitting. Det åpner kroppen gjennom dype tøyninger og flytende bevegelser, som frigjør dype spenninger fra ledd, muskler og bindevev. Dette igjen frigjør stress og øker velvære. Kombinasjonen av bevisst fokus og pust sammen med øvelsene, øker kontakten med kropp og sinn og dermed tilgangen på ressursene som ligger der.
Effekten av disse tingene tar man med seg ut i livet utenfor meditasjons puten eller yogamatten. Det gir økt fokus, evnen til å mestre vanskelige stillinger og puste seg gjennom utfordrene posisjoner gir økt evne til å håndtere stress og utfordringer, økt evne til utvidet perspektiv eller skifte av perspektiv med bakgrunn i disiplinen i meditasjon og fokus. Den økte kontakten med en selv gir økt kunnskap om hvem du er og dermed både egne ressurser og grenser, som igjen gjør det enklere å ta valg som er i tråd med en selv. I tillegg gir det gjerne bedre søvn og fordøyelse, grunnet frigjøring av stress og aktivering av det parasympatiske nervesystemet.
Så kommer alt det du etterhvert oppdager av “åndelige” sannheter og alle dimensjonene som finnes i det å være mennesket og i universet på toppen av alt dette. En hyggelig bieffekt 🙂
Så, når alt kommer til alt, er det egentlig liten grunn for ikke å prøve. Utfordringen ligger gjerne i å finne metodene og lærerne som passer for deg. Men, DET kan du ta som en oppdagelsesreise. Det vil alltid være gode ting å ta med seg i ethvert slikt møte.