Bianca Saupe

Bianca Saupe

PositionTraumeterapeut og kursholder IoPT
Bianca er den første i Bergen som IoPT (Identitetsorientert Psykotraumeteori- og terapi etter Franz Ruppert) med intensjonsmetoden. Hun kan hjelpe deg til å løse opp i innviklinger fra destruktive relasjoner og til å bearbeide traumatiske hendelser for så å ha tilgang til ditt fulle potensiale og dine ressurser. Kropp og sinn henger tett sammen i hennes arbeid.
Hun jobber både individuelt og i gruppe.

 

Hjemmeside: iopt-bergen.no