Gro Fadnes

Gro Fadnes

PositionKinseolog

Kinesiologi
Indre prosessarbeid
Nøkkelord: Valg, frihet og ansvar

For Gro er ansvar og valg to av de viktigste nøkkelordene i livet. To magiske ord som er avgjørende for hvordan du skaper og lever ditt liv.
Hvis vi tar oss tid til å lytte til kroppen når den snakker til oss har vi større mulighet til å lære oss selv å kjenne og å bli bevisst hva vi trenger for å oppnå balanse i livet vårt.