Project Description

  • Bente K. EIlifsen – Bentes kalender
    mob: 4000 6256
    email: bente@ametysten.no

Tradisjonell Kinesisk Akupunktur – er en behandlingsform som har tusenårige tradisjoner i bruk i Østen.
Foruten å forebygge og lindre sykdommer, nyttes akupunktur til å øke energinivå og velvære.
Ubalanser i kroppen gir oss plager. Når punkter i kroppen stimuleres med tynne nåler, aktiveres kroppens egne ressurser.
Dette utløser serotonin, endorfiner, og hormoner, og har en positiv virkning på immunforsvar, blodomløp og muskulatur.
Kopping, moxa, elektro- og øreakupunktur inngår også som del av den Tradisjonelle Kinesiske Akupunkturen

Tradisjonell Kinesisk Akupunktur og Reconnective healing utfyller hverandre da begge har sitt utspring i meridiansystemet.
Indre balanse, flyt og avspenning muliggjør helingsprosessen, både den fysiske, psykiske og spirituelle.

Qi-terapi eller lys-akupunktur behandler vha infrarøde lysbølger.
Vi starter med et diagnoseapparat som analyserer energien i kroppen, peker på hvordan behandlingen skal foregå, stadfester resultatet og forteller når behandlingen kan avsluttes. Diagnostisering og behandling skjer hver 14. dag så det er enkelt å følge med på utviklingen.
Lyset stimulerer også kroppens eget helingssystem..

NADA er et spesialprogram innen øreakupunktur. Behandlingen består av 5 nåler i hvert øre og tar 45 minutter.
NADA startet som voldsdempende behandling i fengsler i USA. Det viste seg at rusavvenning også gikk lettere for de som fikk behandlingen.
I dag brukes programmet som et støtteverktøy for mennesker med angst. depresjoner. traumer, abstinenser, uro, spiseforstyrrelser, røykeavvenning, medikamentavhengighet og personlighetsforstyrrelser.

Bestill akupunktur