Project Description

Atlasen er den øverste nakkevirvelen. Den bærer hodet vårt, men er tilsynelatende feilstilt hos de fleste mennesker! Skjevstilling mellom Atlas og kraniet fører til andre skjevheter i kroppen, og kroppen kompenserer for dette etter beste evne. Redusert passasje for hovedledningen mellom hjernen og kroppen kan føre til forskjellige symptomer.
Sentralnervesystem, blodkar, spinalvæske passerer gjennom åpninge, blir åpningen innsnevret, kan den interne kommunikasjonen i kroppen forstyrres

Bestill time til Atlaskorrigering

Terapeuter: