Project Description

Psykoterapi er en er metoder og teknikker som utforsker hendelser og identitet i sinnet for skape bedre selvinnsikt, bedret mental helse eller for å lette følelsesmessige eller adferdsmessige problemer. Våre mønstre kan være til støtte og hjelp, eller de kan stå i veien for oss når vi skal takle hverdagen eller oppnå personlige mål.

Psykoterapi søker å utforske det som finnes i sinnet, og gjennom forskjellige tilnærmingsmetoder og teknikker bidra til nye innsikter og nye muligheter.
Psykoterapi kan gjøres en-til-en eller i grupper, og kan utforske alt fra identitet og selvforståelse, til mer alvorlige og dypere temaer og traumer.

Hos oss på Ametysten finner du pr i dag Identitets Orientert Psykotraume teori (IOPT) og Vegetoterapi.

Bestill til Psykoterapi
IOPT
Identitets Orientert Psykotraume teori

 Identitetsorientert Psykotraumeteori og – terapi og har DEG/din identitet i fokus. Ditt mål og din intensjon er utgangspunktet for arbeidet vårt.

Intensjonsmetoden er terapibasert på kroppens og psykens visdom. Gjennom Intensjonssetningen oppstår en resonansprosess som gir tilgang til fortrengte følelser og minner, både egenopplevde og slektstilknyttede. Sålenge de er ubevisste, fortsetter de å påvirke oss. Først når vi blir dem bevisst og kan bearbeide dem på en måte som er håndterbar, begripelig og gir mening, kan vi få kontroll over innflytelsen de har på oss.

En traumeterapeut som arbeider med Intensjonssetningen, ser på psyken (sinn + følelser) og kroppen som en helhet og jobber ut ifra prinsippet om at minner er både implisitte (førspråklige eller arvede) og eksplisitte (dem vi husker bevisst). I en resonansprosess får også tidlige minner uten språk mulighet til å uttrykke seg og bli bearbeidet på en trygg og god måte.

Bestill IOPT
Vegeto terapi

Kroppen bærer våre minner og vår historie.
Sammenhengen mellom kropp og sjel.
Vanskelige følelser, minner og opplevelser gir seg ofte uttrykk i fysiske spenninger i kroppen.

Ved hjelp av samtale og fysisk manipulering f.eks massasje, eller terapeutisk berøring, øker selvbevisstheten og man frigjør den energien som binder spenningen, samtidig frigjør man følelser og de fysiske spenningene i kroppen.
Man opplever at man puster bedre og får en bedre kroppsholdning. Kroppens egne helbredende krefter frigjøres

Bestill Vegetoterapi