Rosenmetoden

Rosenmetoden2019-02-25T21:44:00+00:00

Project Description

Rosenmetoden – et godt alternativ hvis du…
  • har spente og verkende muskler
  • vil oppnå større kroppsbevissthet
  • har vanskelig for å slappe av i en stresset hverdag
  • føler deg trett selv om det ellers ikke feiler deg noe
  • ønsker bedre kontakt med egne følelser og større selvinnsikt
  • søker en dypere og mer ærlig relasjon til deg selv og andre
  • ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi

“Når kroppen husker det sinnet vil glemme”

Rosenmetoden kalles ofte massasje for sjelen. Berøring og ord benyttes for å vekke klientens undring og tilstedeværelse i egen kropp. Med hender og tilstedeværelse observerer og lytter terapeuten til kroppen og dens signaler. Spenninger kontaktes på en myk, dyp og direkte måte, og respons og endring i klientens kropp følges med oppmerksomhet. En eventuell samtale kan benyttes for å øke bevisstheten om det som skjer i kroppen.

Følelser er viktige signaler og reaksjoner i situasjoner vi er i, alene og sammen med andre. Vi kan konkret merke både behagelige og ubehagelige følelser i kroppen. De kan oppleves som overveldende, upassende eller ikke riktige.

Som barn får vi ikke alltid støtte til å lære å romme følelsene våre, gi dem verdi og gi dem uttrykk. Vi kan ubevisst spenne muskler for å holde følelser på avstand, og holder da samtidig tilbake kontakten med vårt egentlige jeg.

Å søke kontroll over følelsene kan være en måte å overleve på. Over tid kan dette føre til kroniske muskelspenninger, smerter og begrenset pust, i tillegg til en avstand til vårt sanne selv.

Bestill Rosenmetoden

Terapeuter: