Project Description

GLEDE OG MENING GIR LYKKE

Sinnet vårt har en enorm kapasitet og utstrekning, det skaper og kan omskape hele vår opplevelse av oss selv og verden. Det bevisste sinnet vårt, og store deler av det ubevisste, skapes i møte med verden og livet. Gjennom begreper, betraktninger og konklusjoner vi gjør oss om verden og livet, skapes våre strukturer og selvbilder, og disse farger i sin tur hvordan vi opplever oss selv og  livet rundt oss i nåtiden.

Mye av disse betingingene kan være nyttige og tjene oss, de hjelper oss å fungere og orientere oss i verden, men deler av dem kan være utdaterte, negative og begrensende, og slett ikke sanne. De kan være skapt ut av fordommer og nedarvet frykt, ut av redsel i øyeblikk og hendelser, ut av forvirring og mangel på forståelse da ting oppstod. I så tilfelle stenger de oss inne i negative selvbilder og begrensete versjoner av verden, som ikke tjener hverken oss eller livet. Både sinnet og livet er så uendelig mye større enn noen av oss kan favne,
men vi kan snu om på og utvide vår opplevelse til en større versjon som gir mer ro, rom og glede.

Her finner du tilnærminger og terapier som jobber via sinnet.

  • Forstå hvordan du skaper din virkelighet.

  • Få hjelp til å avdekke, og løse opp, mønstre og følelsesemessige sår som hindrer din utfoldelse.

  • Finn, og ta i bruk, egne indre ressurser til å skape det livet du ønsker.

  • Finn frem til din unike balanse med og i livet

  • Finn indre fred, mening og drivkraft – din vei

  • Lær teknikker for å balansere kropp og sinn, og få tilgang på ressursene som ligger i deg.

Varighet 1-2 timer
Pris: 800-1400,-

Bestill time
Psykoterapi

Varighet 1 time

Pris: 850 – 1200,-

Bestill time
Coaching

Varighet fra 45 mine

Pris: 900 – 1200,-

Gratis kartleggingstime 30 min

Bestill time
Healing

Varighet fra 1 time

Pris: 700 – 1400,-

Bestill time