Project Description

Et stort antall mennesker på jorden har en levende opplevelse av eller lengten etter en større sammenheng. For mange er dette en åndelig og/eller sjelelig dimensjon. Noen finner det de søker etter i de etablerte religionene, mens det for andre ikke gir gjenklang, samtidig som de søker forståelse av og svar på opplevelser eller lengsel som finnes i dem. Mange har også en godt etablert kontakt med sin sjel, sitt høyere selv, den åndelige dimensjonen, men søker måter å fordype det, integrere det bedre i det fysiske livet, eller rett og slett noen å kunne lufte og diskutere det med.

Flere av våre terapeuter har vært gjennom dype indre oppvåkninger og erkjennelser og/eller har studert og praktisert meditasjon og åndelige praksiser fra ulike tradisjoner, i en årrekke. (For andre av våre terapeuter er ikke dette noen viktig eller opplevd del av livet)
Søker du råd, innsikt, en samtalepartner eller teknikker får å starte eller fordype din åndelige praksiss, finner du her behandlinger og veiledninger som kan hjelpe deg.

  • Forstå hvordan du skaper din virkelighet.

  • Få hjelp til å avdekke, og løse opp, mønstre og følelsesemessige sår som hindrer din utfoldelse.

  • Finn, og ta i bruk, egne indre ressurser til å skape det livet du ønsker.

  • Lær hvordan kropp og sinn fungerer

  • Finn frem til din unike balanse med og i livet

  • Finn indre fred, mening og drivkraft – din vei

  • Få hjelp og innsikt i parrelasjoner, arbeidsituasjon, liv og helse

  • Lær teknikker for å balansere kropp og sinn, og få tilgang på ressursene som ligger i deg.

Livsveiledning

Varighet: 1-2 timer

Pris: 800,- – 1400,-

Bestill time

Varighet: 3-4 timer

Pris: 2000,-

Bestill time
Sjeleveiledning
Bestill time
Åndelig healing

One Saturday each month 11.30-13.00,  starting 25. august

Bestill time